TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARI:

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda firmalara, "Gezici Sınav Birimi" sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalanmadan önce, firma ziyaret edilerek sınav alanının uygunluğu kontrol edilecektir.

Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden, adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir.  Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir.

Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.

 

ULUSAL YETERLİLİKLER

S.NO YETERLİLİK KODU SEVİYE ULUSAL YETERLİLİK ADI SEKTÖR REVİZYON
1 12UY0105-4
3 Makine Montajcısı
Metal 00
2 12UY0105-4
4 Makine Montajcısı
Metal
00

 

 Adayların talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında belgenin verilebilmesi için;
 1. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedüründeki şartları
 2. Başvurdukları alan ile ilgili yeterliliklere ait sınav şartnamelerindeki şartları
 3. Prosedürdeki ilave şartları sağlamış olması gerekmektedir.

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler? 

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır. 

Teorik sınavlar test yoluyla, uygulamalı sınavlar atölye/laboratuvar/gerçek ortamda yapılmaktadır. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilmektedir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

 • Sonuçlar e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur. 
 • Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basıldıktan sonra, MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir.

Belge Tesliminde İmzalanması Gereken Belgeler:

1. Belge teslim formu 

2. Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi

NOT:Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır. 

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ:

 • Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri"nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir.
 • En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ KAÇ YIL SÜRE İLE GEÇERLİDİR? 

Söz konusu belgeler, Ulusal Yeterliliklerde yer alan süreler dahilinde geçerli olup, belge geçerliliği gözetim süreci boyunca devam eder.

BELGENİN GÖZETİMİ

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır. 
 • Belgenin veriliş tarihi baz alınarak Ulusal Yeterlilklerde yer alan sürelerde Gözetim Formu’nun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibinin ilgili alanda en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.
 • Gözetim yapılmadığı taktirde, belge askıya alınacaktır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ

 • Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar.
 • Gözetim süreci 22 iş günü içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.
 • Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

YENİDEN BELGELENDİRME

Şartnamede belirtilen yönteme göre yapılır. İlgili ulusal yeterliliklerde yeniden belgelendirmeye ilişkin tanımlar yapılmıştır.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar, Boom Akademi’nin sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için www.boomakademi.com  adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. 

Bunun dışında ön yeterlilik, asgari şartlar için ilgili alanın "Belgelendirme Programını" ziyaret ediniz.

Sınavlar, www.boomakademi.com  sayfasında ilan edilir. Sınavlara başvuru, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Sınavlara başvuru, online olarak www.boomakademi.com adresi üzerinden veya elden “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ile yapılır. 

BAŞVURU EVRAK LİSTESİ :

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
 • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
 • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge
 • Islak imzalı başvuru form

İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine aşağıdaki bilgileri içeren “sınav giriş belgesi” e-posta yoluyla gönderilir. 

E-postası bulunmayan adaylar, “sınav giriş belgelerini” Boom Akademi’den kimlik göstermek suretiyle teslim alabilir.

 1. Ad-Soyad
 2. TC Kimlik No, Pasaport No, Geçici Kimlik No(T.C. vatandaşları dışındaki adaylar için)
 3. Sınav Yeri
 4. Sınav Tarihi
 5. Sınav Saati
 6. Sınavına Gireceği Yeterlilik
 7. Sınavına Gireceği Yeterlilik Birimi
 8. Adayın Fotoğrafı

ÜCRETLER:

Başvuru ücretleri için tıklayınız.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • "Başvuru Evrak Listesi" bölümünde yer alan dokümanlar kontrol edilecektir. 
 • Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır.
 • Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. 

Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

 

TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARI:

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir.  Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.