Belgelendirme ve  gözetim süreçlerinde; beyan, evrak ve ifadelerde, doğruluk, şeffaflık ve masumiyet mutlak aranır. Yanıltıcı bilgi, belge, beyanda sahte evrak ibrazı tespit edilen belgeler iptal edilir

Gözetim tarihini geçiren belge sahibinin; Ulusal Yeterlilikte açıklanan askıya alınma nedenlerinden kusurlu olduğu kabul edilerek belgeleri askıya alınır. Gözetim süreci tamamlandıktan sonra, askı durumu kalkar. Gözetim süreci 22 iş günü içerisinde tamamlanmazsa belge iptal edilir.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin sahip oldukları yetkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla belirli periyotlarda gözetim yapılır. Belgenin veriliş tarihi başlangıç kabul edilerek; Ulusal Yeterlilikte yer alan sürede Gözetim Formunun kişinin çalıştığı firma/kurum tarafından doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibi kişinin yeterli bulunduğu alanda, en az; Ulusal Yeterliliklerde belirtilen sürede çalışmış olması şartı aranır. 

Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, Ulusal Yeterlilikte yer alan süre dahilinde geçerli olup, belge geçerliliği gözetim süresi boyunca devam eder.

NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DOĞRU
 CEVAP
YANLIŞ
CEVAP
BAŞARILI BAŞARISIZ
1 AHMET YENİCE 10 5 X  
2 VELİ AK 12 3 X  
3 MEHMET DOĞRU 14 1 X  
4 NESİM GENÇ 5 10   X
5 HASAN KIRICI 11 4 X  
6 GÖKHAN BOR 6 9   X
7 NEJDET SAKİN 12 3 X