Gözetim tarihini geçiren belge sahibinin; Ulusal Yeterlilikte açıklanan askıya alınma nedenlerinden kusurlu olduğu kabul edilerek belgeleri askıya alınır. Gözetim süreci tamamlandıktan sonra, askı durumu kalkar. Gözetim süreci 22 iş günü içerisinde tamamlanmazsa belge iptal edilir.